Skip to content

Våra Hjärtstartare!

En Hjärtstartare är uppsatt på Magasinets sydvästvägg.
Den andra Hjärtstartaren sitter på väggen på pumphuset, som ligger på Tångehöjdsvägen vid vattentornet.

 

Tångesunds Samfällighetsförening
Tångesundsvägen 46
474 70 Mollösund