Skip to content

Hamnen

Tångesunds Samfällighet har en hamnförening som ansvarar för hamnen och dess båtplatser. Vill du komma i kontakt med styrelsen maila till:

Tangesundshamnforening@gmail.com

Förteckningen över ägarna för båtplatserna finns också under menyn Adresslistor och endast inloggade medlemmar har åtkomst till dessa.

Styrelsens medlemmar 2020/2021

  • Mathias Larsson, ordförande
  • Anders Andersson, ledamot
  • Daniel Stenbäck, ledamot
  • Jonas Börjesson, ledamot
  • Per Rydeskog, ledamot