Skip to content

Våra Hjärtstartare!

En Hjärtstartare är uppsatt på Magasinets sydvästvägg.
Den andra Hjärtstartaren sitter på väggen på pumphuset, som ligger på Tångehöjdsvägen vid vattentornet.