Skip to content

Bastun i Magasinet När du vill koppla av

För att skapa trivsel och få det att praktiskt fungera gäller

följande regler vid nyttjande av vår bastu.

 

Bastun i Magasinet

För att nyttja vår bastu är kostnaden 400 kronor per hushåll och år. Sätt in pengar på Bankgiro 240-0190, Swedbank. Viktigt att du märker betalningen med fastighetsbeteckning, fastighetsägarens namn samt ”bastu”. När betalningen har kommit in på banken, får du koden av styrelsens kassör via mail.

Är du ny nyttjare får du en nyckel av vår tillsynsman Brita Lundblad efter betalning. Önskar du inte nyttja bastun men har en nyckel till bastun kvar, lämna den åter till Brita.

Bokning sker via webbtjänsten www.bokaochplanera.se

Basturegler

• Använd alltid sitthandduk.

• Var försiktig med vårt avlopp och spola endast toalettpapper.

• Efter avslutat bad, rengör genom att våttorka våtutrymmen och bastu.

• Var noggrann med att ta med eventuellt skräp till den egna soptunnan.

• Lämna inte ut nyckel eller kod till obehöriga.

• Till sist – ta väl hand om bastuanläggningen.