Skip to content

Trivselregler

FÖR ATT SKAPA TRIVSEL OCH FÅ DET ATT PRAKTISKT FUNGERA
GÄLLER FÖLJANDE REGLER VID NYTTJANDE AV MAGASINET OCH VÅR GEMENSAMHETSLOKAL.

  • Ta väl hand om lokalerna och brygganläggningen.
  • Parkera på parkeringsplatsen ovan vändplan eller annan angiven parkeringsplats inom området.
  • Hindra inte andra från att nyttja badbryggan genom att använda den som en del av lokalen. Ansvara för att inga glas, flaskor, cigaretter eller annat skräp lämnas utan uppsikt på bryggan.
  • Var noggrann med att ta med allt skräp och sopor till den egna soptunnan. Containrar för sopsortering finns vid Lervik där kan du lämna glas, papper, plast, tidningar, etc. Sortera kompost och övriga sopor.
  • Avloppet är mycket känsligt var därför försiktig och spola endast toalettpapper.

Har du frågor kring dessa trivselregler kontakta gärna styrelsen.
styrelsen@mollosund-tangesund.se

Tångesunds Samfällighetsförening
Tångesundsvägen 46
474 70 Mollösund